Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Phú Thạnh, Chợ Mới, An Giang